Pesan Indera Patara


Dahulu kala di istana kerajaan Bugis, (LangkanaE, Salassaq, Saoraja), Indera Patara kerap dikisahkan kepada putra dan putri Raja setelah usai shalat magrib. Mirip fungsi film kartun saat ini. Para pangeran dan putri raja pun senantiasa menyimak kisah Indera Patara ini dengan cermat.

Sebagai fiksi edukasi, Indera Patara ini memiliki muatan tentang pentingnya tanggung jawab pemimpin. Bahwa kekuasaan bukanlah permainan belaka. Dan yang penting adalah, meski layak memimpin, Indera Patara bukanlah orang yang haus kekuasaan. Apalagi menghalalkan segala cara demi kuasa.

Kisah Indera Patara adalah serapan yang cenderung fiksi. Namun mengandung unsur edukasi. Indera Patara ditokohkan sebagai seorang pangeran yang disenangi oleh Raja Buhtasyar bersama rakyatnya untuk memimpin negerinya. Meski demikian, ia menolak tahta karena pemahaman tentang beratnya konsekwensi kepemimpinan.

Berikut ini kutipan Indera Patara dari Lontara Sejarah yang ditulis oleh Petta Sulewatang Amali 20 Januari 1939 yang berisi percakapan Indera Patara dengan ayahnya, Raja Buhtasyar bersama rakyatnya. Saat diminta menjadi Raja namun menolak karena merasa tidak sanggup mengemban amanah yang sangat berat.


Kutipan Kisah Indera Patara dalam Lontara Sejarah karya Petta Sulewatang Amali

pslE pnEseaGi riwEtu riasiturusin aiedrptEr ritau meagea mealo mlai aru mpert.
Passaleng pannesaengngi ri wettu ri assiturusina indera patera ritau maegae maelo malai arung mapparenta
Pasal yang menjelaskan saat disepakatinya Indera Patera oleh orang banyak untuk mengangkatnya sebagai Raja

nkEd arueG buhEtsrE ea anku tomlEbiku.
Nakkeda  arungnge buhtasyar, e anakku tomalebikku.
Berkata Raja Buhtasyar, oh anakku yang mulia

msituruai tomeagea aiymnE.
Massiturui tomaegae iyamaneng
Disepakati oleh semua orang banyak

naikon paop pelGEGi tnea.
Naikona paoppang palengengngi tanae
Dan engkaulah yang menelungkupkan menengadahkan tanah (maksudnya berhak atas kepemimpinan)

sprGi mk npoedecGEeG wnuaea.
Sapparangngi maka napodecengengnge wanuae
Carikanlah kebaikan untuk negeri

nkEdn aidEr ptr. aupetai ri auluku puw. Pmest.
Nakkedana indera patara, upatteq i ri ulukku puwang. Pammaseta
Berkatalah Indera Patara, kukatakan tidak Puwang atas anugrahnya

edai riy riaesGE apert.
deq i riyaq riasengnge apparentang
Tidak ada pada diriku kepemimpinan

ap aiy akrGEeG 3 etluai srn nwEdi mCji mpert mrj tauew.
Apaq iya akkarungengnge 3 tellui saraqna nawedding mancaji tomapparenta maraja tauwe.
Karena kekuasaan ada 3 syarat baru dapat seseorang menjadi pemimpin yang besar

1 esauwni rieabrai an lolo wnuw ri pertea.
1 seuwani riebaraq i anaq lolo wanuwa ri parentae
Pertama, negeri diibaratkan bayi oleh pemimpin

naiy arueG rieabrai aido.
Naiya arungnge riebaraq i indoq
Adapun Raja diibaratkan ibu

naiy aidoea ndojaiGi ann.
Naiya indoq e nadojaingngi anaq na
Adapun ibu, senantiasa menjaga anaknya hingga malam

naiy anea riklimuripi.
naiya anaq e rikalimuripi
Adapun anak, mestilah diselimuti

nerko mcEekai neaKliG topi etri ann npkuru npdEepai npsusuai.
Narekko macekkeq i naengkalinga topi terri anaqna napakkuru napaddeppei napasusui
Apabila kedinginan, dan mendengarnya menangis, maka disayangi didekati dan disusui

naiy riasEeG ndojai ri eaKliGai adrrin toripertea.
Naiya riasengnge nadojai, ri engkalingai addararinna toriparentae
Adapun yang disebut dijaga hingga malam, yaitu didengar keluh kesah rakyatnya

naiy riasEeG riklimuri ripeblaiyGi abln.
Naiya riasengnge rikalimuri ripabelaiyangngi abalana
Adapun yang disebut dengan diselimuti adalah dijauhkan dari bencana

naiy riasEeG ripmimiri riewerewerGi edea.
Naiya riasengnge ripammimmiri ri werewerengngi deq e
Adapun yang disebut dikecupkan yaitu dengan diberikan yang tidak diinginkan (maksudnya menumbuhkan harapan dan semangat)

riatutuaiwi wrPrn aiy aEKea.
Riatutuiwi waramparanna iya engkae
Dijaga harta bendanya yang ada

siruptopi eabrn akruGEeG.
Sirupatopi ebaraq na akarungengnge
Satu ibaratnya kekuasaan

rieabrai tnEtnE mlailaiGE rupn.
Ri ebaraq i taneng taneng mallaing laingnge rupanna
Di ibaratkan tanaman yang berlainan jenis

naiy tnE tnEeG ri plpi.
Naiya taneng tanengnge ri pallappi
Adapun tanaman mestilah dipagar

ribjaipi riaoRoatopi.
Ribajaipi rionroangtopi
Dibersihkan dan dijaga pula

naiy ri aesGE ri aoRow riaetyGi nautmai aolokolo.
Naiya riasengnge ri onrowang ri atteyangngi nauttamai oloq koloq
Adapun yang disebut dijagai, adalah mencegah agar tidak dimasuki hewan

bEtuwn to mgau bweG.
Bettuwanna to maggauq bawangnge
Artinya orang yang berlaku sewenang-wenang

naiy riasEeG ribjai riaetyGi sislsl lisEn wnuwea riealorGi mtret gaun. aEREeG ekdon.
Naiya riasengnge ri bajai, riateyangngi sisala sala liseqna wanuae rielorangngi mattaratteq gauqna. Enrengnge kedona
Adapun yang dimaksud dengan dibersihkan, mencegah pertengkaran antara sesama masyarakat diharapkan agar tertib tindakannya maupun perbuatannya.

rieabrai pl. mkopiro nllo tuwo tnEtnEeG. nmeag bwn.
Ri ebaraq i pallaq. Makkopiro nalalo tuwo taneng tanengnge. Namaega buwana.
Di ibaratkan di pagar. Hanya dengan hal demikian menjadi jalan tumbuh tanaman dan banyak buahnya.

esauwtopi srn akruGEeG. rieabrai bol. aj mumGiGi prkaiwi.
Seuwatopi saraqna akkarungengnge. Riebaraq i bola, ajjaq mumangingngi parakiwi
Ada juga satu syarat pemerintahan. Di ibaratkan rumah, jangan bosan merawatnya.

nerko muaitaitaiwi buru naolnitu bosi. nerko nbosiGi luwnitu lisEn bolea.
Narekko muitaitaiwi buruq naolanitu bosi. Narekko nabosingngi luwangnitu liseqna bolae
Apabila engka membiarkannya rusak maka akan ditembus hujan. Bila kehujanan akan tumpah isi rumah

msu milau aeprum ribol laieG bEtuwn nerko muaitaitaiwi ri gau bw msunitu riwnuw lai.
Massu milllau apperumang ri bola laingnge bettuwanna narekko muitaitaiwi ri gauq bawang massunitu riwanuwa laing
Keluar  meminta perlindungan di rumah yang lain, maksudnya apabila engkau membiarkan rakyatmu diperlakukan sewenang-wenang maka akan pergi negeri yang lain

nerko msuni ri wnuw lai to ripertea neacwcwaini mtu pdmu tompert. mkuniro bicrn sr srn aperteG wnuw.
Narekko massuni ri wanuwa laing toriparentae, naecawacawaini matu padammu tomapparenta. Makkuniro bicaranna saraq saraqna aparentangeng wanuwa
Apabila rakyat telah keluar bermukim ke negeri yang lain, maka engkau akan diketawai sesamamu pemerintah. Begitulah syarat syarat pemerintahan negeri

------


Suka berbagi untuk kebaikan bersama

1 komentar so far

Saya Atas nama IBU SITI AISYA ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di SINGAPURA jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga di kampun,jadi TKW itu sangat menderita dan di suatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak di sengaja saya melihat komentar orang tentan AKI SOLEH dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di SINGAPURA,akhirnya saya coba untuk menhubungi AKI SOLEH dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg di berikan AKI SOLEH 100% tembus (4D) <<< 1 2 3 9 >>> saya menang togel (150,juta) meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan AKI SOLEH kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik AKI SOLEH sekali lagi makasih yaa AKI dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja AKI SOLEH DI 082-313-336-747- insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW trimah kasih banyak atas bantuang nomor togel nya AKI wassalam.









EmoticonEmoticon