Mallawolo

Tags

Mallawolo, adalah bagian dari praktek Bissu. Lawolo sendiri adalah kain yang dipilin memanjang. Biasanya berwarna merah dan kuning menyimbolkan dunia atas (Botinglangi) dan dunia bawah (Paretiwi). Di masing-masing ujungnya, diikat gelang emas atau kuningan. 

Lawolo (foto dok.pribadi)
Bissu memegang gelang diujung Lawolo. Di ujung satunya, calon raja yang akan dilantik memegangnya. Kemudian dibimbing melewati Menrawe.  yang dialasi kain putih sebagai titian yang disebut Widang Sao, atau Talettuq. Diatas hamparan Widang Sao atau Tallettuq tersebut, terdapat piringan kuningan yang beragam. Seperti kepala kerbau, Umpa Sikati, Tana Menroja dan sebagainya.


Menrawe (foto dok.pribadi)

Berikut salah satu teks yang digunakan para Bissu saat Mallawolo yang didokumentasikan Gilbert Hamonic dalam "Mallawolo", Chants Bugis Pour La Sacralisation des Ancens Princes de Celebes Sud.

ao ruea. lwolo krk bEsiea. auloni mai. lP ainokinoeG. tKEni mai. lPai puGipuGiea. naolai mtu mnEru. aij ptupu btuea. tunE torisoP wliea. sai mtu epeswlin. sai to wowolGin. al wijn ailbulis. al tunEnea toppelw. tEecrai mai ri lu. tERejGi ri wtPrE. rirEri muai tEmdRE. tEmGti arkrin. tEmtiGr aoni pERn. pjnEjnEGi. sia wijn ri auloea. riawo pEtu. mdEpea ri lptEl. tEnbusuGi sia lwolo. tEnkppai
ewlEeR. nait siy mnai. btjE sEpu ktiea. sEsukEn emrew. ao reau

Transkripsi.
Oh Rueq. Lawolo karaka bessie. Ulo'ni mai. Lampa innongkinnongie. Tangkeq ni mai. Lampa pungi-pungie. Naola matuq manerruq. Wija pattuppu batue. Tuneq to risompa walie. Sai matu pesewalinna. Sai to wowolangiqna. Ala wijanna I La Bulisa. Ala tuneq nae to pappalewa. Teq ceraq mai ri Luu. Tenrajengngi ri watampareq. Ri renringmui temmaddanreng. Temmangatiq akarakinna. Temmatingara oni penrangna. Pajaneng janengi. Siaq wijanna ri uloe. Ri awo pettung. Maddeppaqe ri lappatellang. Tennabusungi siyaq lawolo. Tennakapapai welenreng. Naita siyaq manai. Batajeng seppu katie. Sessukenna menrawe. O Rueq.


Terjemahan.
Oh Dewa. Si Lawolo tulang daun besi. Ulurlah kemari. Lihatlah dengan jelas. Karunia kami. Lihatlah sesuatu yang indah. Yang nanti akan diikuti langsung (oleh). Keturunan raja-raja. Putera yang disembah dari kedua belah pihak. Semoga jelaslah nanti, pihak sebelah. Semoga jelaslah orang di langit. Masa ! keturunan I Labulisa !. Masa ! keturunan orang orang biasa. Bukan juga ceraq dari Luu. Bukan juga rajeng dari watampareq. Dia memerintah karena bukan pendamping. Tidak (juga orang yang) bertanggung jawab atas keamanan negeri (?). Tidak juga orang yang mengarahkan keatas bunyi gendangnya. Sebenar benarnya. Dia adalah turunan dari yang telah diulur. Kedalam bambu <bettung>. Dari dia yang telah lahir dari bambu <tellang>. Tidak bisa gerangan dia kena kutukan Lawolo. Tidak bisa dihinakan oleh Welenreng. Dia melihat itu keatas. Penopang dari mas murni. Yang lewat melalui gerbang gerbang kemenangan. Oh Dewa. 

Mallowo dilakukan dimasa lalu pada prosesi pelantikan raja/ratu didaerah yang memiliki Bissu. Sebab tidak semua kerajaan Bugis dimasa lalu memiliki Bissu. Setelah calon raja dibimbing oleh Bissu dengan Lawolo melewati Menrawe dan meniti Widang Sao. Maka dicucilah kaki sang raja dan didudukkan di tahtanya.

Masih perlu dikumpulkan informasi tentang Mallawolo ini apakah digunakan saat acara pernikahan. Saat ini, prosesi Mallawolo juga diadakan pada pesta pernikahan.

Suka berbagi untuk kebaikan bersama

1 komentar so far

Saya Atas nama IBU SITI AISYA ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di SINGAPURA jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga di kampun,jadi TKW itu sangat menderita dan di suatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak di sengaja saya melihat komentar orang tentan AKI SOLEH dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di SINGAPURA,akhirnya saya coba untuk menhubungi AKI SOLEH dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg di berikan AKI SOLEH 100% tembus (4D) <<< 1 2 3 9 >>> saya menang togel (150,juta) meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan AKI SOLEH kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik AKI SOLEH sekali lagi makasih yaa AKI dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja AKI SOLEH DI 082-313-336-747- insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW trimah kasih banyak atas bantuang nomor togel nya AKI wassalam.

EmoticonEmoticon